Domácí úkoly

14. 6. 2018 Dú - AJ - naučit se pohádku ( Tři medvědi), zítra se hraje na známky( po skupinách)
                   Aj - bude i testík ze slovíček z pohádky
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V pátek 15. 6. 2018 píšeme opakování z přírodovědy - doporučuji zopakovat učivo o lidském těle.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ve středu 13. 6. 2018 budeme psát závěrečnou písemnou práci z českého jazyka.
Ve čtvrtek 14. 6. 2018 budeme psát závěrečnou práci z geometrie: převody jednotek (času, hmotnosti, objemu, délky , plochy), rýsování podle návodu, obvod a obsah obdélníku, rýsování rovinných útvarů
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. 6. 2018 Dú - Aj - anglická pohádka Tina a tři medvědi - číst několikrát nahlas (procvičit slovíčka) - papír
                 V úterý píšeme závěrečnou práci za 2. pololetí z Čj - Dú - příprava na práci
                 Dú - Př - PS - str. 40;41..kdo nestihl ve škole
                  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. 6. 2018 - Dú - Čj - ps. str. 50/ cv. 3
                                                51/ cv. 5
                    Dú Vl - ve čtvrtek píšeme opakování  z uč. str. 35 - 42
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28. 5. 2018 - D§ - Čj - uč. str. 129/ cv . 2 ( napiš do Čj - D 11 vět )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. 5. 2018 - Dú z M - PS oprava Dú - povrch krychle a kvádru str. 53/ cv. 2, 3...dát si pozor na jednotky! můžeme počítat pouze se stejnými jednotkami, dále str. 54/ cv. 4
úkol je na úterý 22. 5. 2018
Ve středu 23. 5. 2018 píšeme opakování z druhů podmětu ve větě( holý, nevyjádřený, několikanásobný a rozvitý) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
15. 5. 2018 - Dú - M - PS modrý -zlomky - str. 13/ cv.7, 8, 9
---------------------------------------------------------------------------------------------------
7. 5. 2018 Dú - M  pro ty, co dnes chyběli ve škole - dopsat si  PS zlomky - str. 3, 4, 5
------------------------------------------------------------------------------------------------
3. 5. 2018 - Dú - Čj - PS - str. 44/ cv. 1 dokončit, cv. 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2. 5. 2018 - Dú - M , str. 104/ cv.24 celé ( Mario a David 4 věty)
                    Aj - připravit se na pětiminutovku ze slovíček - rodina
-----------------------------------------------------------------------------------------
24. 4. 2018 (úkol mají jen chlapci) - dopočítat, co nestihli ve škole PS - M - str.19/ cv.  1, 2, 3, 4, 5, 6, + sloupeček
------------------------------------------------------------------------------------------
23. 4. 2018 Dú - Aj - uč. str. 51/ cv. 4 naučit se zpaměti fráze 
                             Čj - PS - str 39a) /cv. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
11. 4. 2018 Dú - Čj - PS str. 31/ cv.1; str. 32b / cv. 7
                           Př - v pátek 13. 4. budeme psát opakování z učiva uč. str. 59 - 62, PS str. 32; 33
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. 4. 2018 Dú - Aj - ve čtvrtek píšeme slovíčka z 8. lekce ( park, kino.....předložky mezi dvěma, naproti, hned vedle a slovní spojení např. zaboč vpravo)
                  Dú - Vl - zopakovat si učivo Vlastivědy uč. str. 17 - 22), PS str. 12 - 14
                                   Ve čtvrtek si napíšeme opakování.
                                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. 4. 2018 Dú  - VL - PS str. 12 a 13 ( na pondělí 9. 4. 2018)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. 4. 2018 Dú - Čj - PS 2, str. 30/cv. 3;4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
26. 3. 2018 Dú - M. PS str. 13/ cv. 8 dokončit ( i zkoušky)
                             Aj - naučit se slovíčka uč. str. 44/ cv.1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. 3. 2018 Dú - Vl - prac. seš. str. 10 - doplnit ( na pondělí 26. 3. 2018)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. 3. 2018 - Dú Čj - opakování příd. jm - žlutý prac. seš. str. 19/ cv. 6 a)b)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. 3. 2018 - Dú - M - ps. str. 12/ cv. 5 a 6
                      Dú - AJ  (na čtvrtek 22. 3.) naučit se slovíčka - přídavná jména - papír
                      Dú - Vl - ve čtvrtek 22. 3. píšeme opakování - Baroko - uč. str. 12 a 13
                                    doplnit ps. str8/ cv. 2; str. 9/ cv.3